I miejsce – Anna Marcinkiewicz, Magdalena Szeller i Helena Wilczek, ul. Urle 7 i 9