Poprzednie edycje - 2016

Nagrody Prezydenta m.st Warszawy

Kategoria Człowiek – nagroda przyznawana za roślinność, którą można uprawiać indywidualnie na balkonie, parapecie, czy w ogródku przydomowym:

Kategoria Sąsiedzi – nagroda przyznawana oddolnym inicjatywom sąsiedzkim i społecznym – za umiejętność komunikowania się i organizowania wśród sąsiadów:

Kategoria Firma/Instytucja – nagroda przyznawana za pasję właścicieli firm prywatnych, instytucji, spółdzielni i wspólnot, które wychodzą poza podstawowe rozwiązania estetyczne:

Nagroda im. Stefana Starzyńskiego

Nagrody Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Kategoria Balkony, loggie i okna

Kategoria Ogródki przydomowe

Kategoria Budynki i tereny ogólnodostępne

Kategoria Inne formy zieleni miejskiej

Kategoria Osiedla mieszkaniowe

Kategoria Mister Kwiatów

Nagroda Specjalna Warszawska Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Zarząd Oczyszczania Miasta

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (Ursus)

Jadwiga Kamińska, Ewa Celińska (Ursus)

 

Nagroda Magazynu Zwykłe Życie

Ogród społecznościowy Miejsca Aktywności Społecznej „3 pokoje z kuchnią” (Białołęka)