I miejsce – Halina i Stefan Załuscy, ul. Szymanowskiego 5