II miejsce – Henryka Zglejszewska, ul. Konopacka 12