2016 Nagroda Specjalna Warszawska Zarzaąd Oczyszczania Miasta