2016 Osiedla mieszkaniowe Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowików Kultury