2016 Starzynski Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Nowy Świat