Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, kategoria ogródki przydomowe – Elżbieta Dulak, ul. Kawęczyńska 26