Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, kategoria ogródki przydomowe – Jerzy Malanowicz i Jerzy Pokrop, ul. Błog. Ładysława z Gielniowa 4