Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, kategoria ogródki przydomowe – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”, ul. Meander 18