Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, kategoria inne formy zieleni miejskiej – Bulwar Jana Karskiego w Dzielnicy Wisła. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 71