Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, kategoria inne formy zieleni miejskiej – Muzeum Powstania Warszawskiego. Projekt „Pokój na lato”, ul. Towarowa 25