Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, kategoria inne formy zieleni miejskiej – Uniwersytet Warszawski. Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55