Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, kategoria osiedla mieszkaniowe – Wspólnota Mieszkaniowa „Wyspowa 1”, ul. Wyspowa 1