Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, kategoria osiedla mieszkaniowe – Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Nowe Domostwo” w Warszawie, ul. Jaracza 3