Kategoria Człowiek – Magdalena Wojciechowska, ul. Jagiellońska 47B