Kategoria Człowiek – Barbara Kochnio, ul. Łochowska 52