Kategoria Człowiek – Barbara Nowakowska, ul. Żmudzka 3