Poprzednie edycje – 2017

2017

NAGRODY PREZYDENTA M.ST WARSZAWY

Kategoria Człowiek – nagroda przyznawana za roślinność, którą można uprawiać indywidualnie na balkonie, parapecie, czy w ogródku przydomowym:

Kategoria Sąsiedzi – nagroda przyznawana oddolnym inicjatywom sąsiedzkim i społecznym – za umiejętność komunikowania się i organizowania wśród sąsiadów:

Kategoria Firma/Instytucja – nagroda przyznawana za pasję właścicieli firm prywatnych, instytucji, spółdzielni i wspólnot, które wychodzą poza podstawowe rozwiązania estetyczne:

Nagroda im. Stefana Starzyńskiego

NAGRODY ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WARSZAWY

Kategoria Balkony, loggie i okna:

Kategoria Ogródki przydomowe:

Kategoria Budynki i tereny ogólnodostępne:

Kategoria Inne formy zieleni miejskiej:

Kategoria Osiedla mieszkaniowe:

Kategoria Mister Kwiatów:

Polityka prywatności      Klauzula informacyjna      Deklaracja dostępności