Wypełnij formularz

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe
Dane właściciela/opiekuna/zarządcy budynku:
Dane osoby zgłaszającej: (jeśli zgłaszający nie jest właścicielem, opiekunem ani zarządcą zgłaszanego obiektu)
Uwaga! Zgłaszający, który nie jest właścicielem, zarządcą ani opiekunem zgłaszanego obiektu może zgłosić do konkursu obiekt wyłącznie za pisemną zgodą właściciela obiektu, którą właściciel/opiekun/zarządca udziela w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. Pobierz oświadczenie w formacie PDF lub w formacie DOCX.
Informacje o zgłaszanym obiekcie
Wybierz obraz z dysku

Polityka prywatności      Klauzula informacyjna      Deklaracja dostępności