Zgłoszenia mailowe oraz informacja: 

e-mail: warszawawkwiatach@um.warszawa.pl 

tel. 22 44 33 207 

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 


Zgłoszenia listowne prosimy przesyłać na adres: 

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 

Plac Zamkowy 10 

00-277 Warszawa 

tel./fax: 22 831 61 75 

e-mail: warszawawkwiatach@tpw.org.pl 


Kontakt do mediów: 

Monika Beuth-Lutyk 

rzeczniczka prasowa 

Urzędu m.st. Warszawy 

tel. 22 44 333 80 

e-mail: bp@um.warszawa.pl 


Alicja Ciemińska 

Business & Culture 

e-mail:  a.cieminska@businessandculture.pl 

tel. 602 753 961 

Polityka prywatności      Klauzula informacyjna      Deklaracja dostępności